Leden 20

Kolik stojí oplocení domu

Cena za oplocení domu se různí.

Záleží na délce a výšce plotu, počtu branek, přidání ostnatého drátu aj. Cena je jiná také v případě, kdy si postavíte plot sami a jiná, když si najmete dělníky. I nabídky firem za práci se mění.

Například cena za 76m plot výšky 180cm vychází u různých firem na 50 000-100 000Kč.


Pokud jste kutilové a chcete si postavit (pletivový) plot sami, budete potřebovat:

  • plotové sloupky – 150-200Kč/m
  • vzpěrné sloupky – 170kč/kus
  • napínací drát (26m) – 99Kč
  • vázací drát (30m) – 80Kč
  • PVC pletivo (d-50m v-150cm) – 2870Kč
  • beton – 1500/m3

Jak vidíte, domácí stavba oplocení se oplatí, musíte si však udělat plán a cenu nejprve vypočítat.

Březen 21

Kolik stojí plotové sloupky


Pokud se chystáte provést oplocení vašeho pozemku, připravte se na finanční náklady spojené jednak s nákupem pletiva a plotových sloupků, ale i dalších věcí, na které je třeba myslet. Například cement, písek, vybavení.

Nyní se ale budeme věnovat samotným plotovým sloupkům.

Jejich cena se pochopitelně odvíjí od použitých materiálů, od výrobce, od země původu a dalších faktorů.

Pro příklad si uvedeme ceník následujících typů plotů:

Kompozitní plotové sloupky

Kulaté plotové sloupky

Vynikající poměr cena x výkon. Odolné sloupky, které vydrží jakoukoliv nepřízeň počasí a nepodepíše se na nich zub času po celou řadu let.Proto si také výrobci dovolují tvrdit, že jejich kompozitní plotové sloupky mají 10 let záruky a životnost prakticky neomezenou.

Obvyklá cena sloupku je od 60 Kč/metr. Obvyklá cena krytek se pohybuje kolem 20 Kč/kus.

Ocelové hranaté sloupky bez patky

Zde jsou cenové relace pochopitelně mnohem větší. Kovové sloupky bez patky se zpravidla umisťují přímo do betonu a jejich životnost se odvíjí od použitého druhu kovu a příměsí a mnoha faktorů jako povětrnostní podmínky, nátěr apod.

Co se týče ceny za takové sloupky, za sloupek o průměru 50×50 mm x 1,5 mm očekávejte  cenu přibližně 160 Kč/m a za širší – 60×60 mm x 1,5 mm přibližně 180 Kč/m.

Ocelové plotové sloupky hranaté s patkou

Jejich spoční část je opatřena patkou s předvrtanými otvory, kterými se plotový sloupek připevní k požadovanému, zpravidla betonovému, pokladu.

Jejich ceny jsou velmi různorodé avšak obvyklá cenová relace u těchto plotových sloupků je kolem 210 Kč/m při rozměrech 50×50 mm x 1,5mm a přibližně 240 Kč/m při rozměru 60×60 mm x 1,5 mm.

Jste příznivci klasiky? Pak vyzkoušejte ocelové kulaté plotové sloupky

Klasický tvar plotových sloupků – to jsou kulaté plotové sloupky, které se hodí pro zabetonování. Jsou nejběžněji používaný typ plotových sloupků avšak v poslední době jsou nahrazovány sloupky z kompozitních materiálů

Ocelové kulaté sloupky pro stavbu zahradního oplococení, pro zabetonování.

Jejich cena se pohybuje kolem od 220 Kč/kus při výšce 1,5 m až kolem 350 Kč/kus pří výšce 3 m

Červenec 1

Kolik stojí stavební dozor


Kolik stojí stavební dozor : Při stanovování honoráře za 8. výkonovou fázi, kterou je „Spolupráce při provádění stavby“, je potřeba rozlišovat tzv. „autorský dozor projektanta“ (ATD) a tzv. „investorský technický dozor“ (ITD). Zjednodušeně lze říci, že ADT spočívá v podání vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby, dohledu nad dodržením dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, architektonické koncepce, v účasti na odevzdání a převzetí stavby, v účasti na kontrolních dnech stavby apod. (= základní výkony). Výkon ITD spočívá zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které dudou dalšími činostmi zakryty, ve zhotovení vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod. (= základní výkony). Tyto činnosti je možno nad základní honorář rozšířit o tzv. zvláštní výkony. Ty zahrnují například sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

Podle metodiky platné do roku 2002 bylo na tyto činnosti uvažováno s částkou představující 28 % ze stoprocentního honoráře, stanoveného ze započitatelných stavby. Přitom nebylo určeno, kolik procent tvoří ADT a kolik ITD. Zvyklost byla účtovat cca 1/4 na výkon ATD, tj. 7 % a 3/4 na výkon ITD, tj. 21 %. Od roku 2003 vydala Česká komora architektů (…, inženýrů a techniků činných ve výstavbě) novelu „výkonů a honorářů“, kde dochází kromě jiného k úpravám v procentuálním členění jednotlivých výkonových fází. Obecně lze říci, že větší důraz je dán na úvodní – koncepční činnosti, a naopak je potlačena činnost v průběhu výstavby, tedy právě výkon ATD a ITD. Zde je nově počítáno s částkou představující 11 % ze ze stoprocentního honoráře, stanoveného ze započítatelných nákladů stavby (pro pozemní a inženýrské stavby) a 7 % u technologických staveb. Zásadní však je, že toto procento je uvažováno na výkon ATD a výkon ITD je nově zařazen mezi výkony zvláštní (nadstandardní). Při jeho určení bych vycházel z předchozího rozdělení z hlediska pracnosti, tedy v poměru 1/4 a 3/4. V podstatě došlo z důvodu zařazení ITD do zvláštních výkonů (dříve základních výkonů) ke zvýšení celkové ceny díla – honoráře.

V přepočtu stavební dozor stojí cca 1000 Kč za jednu návštěvu stavby.

Červenec 1

Kolik stojí střecha


Kolik stojí střecha : Po stavebnětechnickém průzkumu na místě samém se stanovuje cena v závislosti na stavu stávající krytiny, na druhu navržené kompozice, na stavu ostatních prvků na střeše, na dostupnosti a poloze střechy. Náklady se podělí plochou střechy a pohybují se v rozmezí od 180 Kč/m2 do 800 Kč/m2.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí střecha

Červenec 1

Kolik stojí dům

Kolik stojí dům : Ceny domů se velmi různí. U starších domů hraje hlavní roli stav a lokalita a cena se může pohybovat od několika set tisíc až k desítkám miliónům v zahraničí. Novostavba se dá pořídit za cenu pozemku (cca 200-2500 Kč/m2), cenu betonové desky (od 260 tis.) a následně ceny samotného domu (od 1,5 mil. Kč). Samozřejmě cena novostavby může jít taktéž do desítek či stovek miliónů.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí dům