Červenec 1

Kolik stojí stavební dozor


Kolik stojí stavební dozor : Při stanovování honoráře za 8. výkonovou fázi, kterou je „Spolupráce při provádění stavby“, je potřeba rozlišovat tzv. „autorský dozor projektanta“ (ATD) a tzv. „investorský technický dozor“ (ITD). Zjednodušeně lze říci, že ADT spočívá v podání vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby, dohledu nad dodržením dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, architektonické koncepce, v účasti na odevzdání a převzetí stavby, v účasti na kontrolních dnech stavby apod. (= základní výkony). Výkon ITD spočívá zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které dudou dalšími činostmi zakryty, ve zhotovení vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod. (= základní výkony). Tyto činnosti je možno nad základní honorář rozšířit o tzv. zvláštní výkony. Ty zahrnují například sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

Podle metodiky platné do roku 2002 bylo na tyto činnosti uvažováno s částkou představující 28 % ze stoprocentního honoráře, stanoveného ze započitatelných stavby. Přitom nebylo určeno, kolik procent tvoří ADT a kolik ITD. Zvyklost byla účtovat cca 1/4 na výkon ATD, tj. 7 % a 3/4 na výkon ITD, tj. 21 %. Od roku 2003 vydala Česká komora architektů (…, inženýrů a techniků činných ve výstavbě) novelu „výkonů a honorářů“, kde dochází kromě jiného k úpravám v procentuálním členění jednotlivých výkonových fází. Obecně lze říci, že větší důraz je dán na úvodní – koncepční činnosti, a naopak je potlačena činnost v průběhu výstavby, tedy právě výkon ATD a ITD. Zde je nově počítáno s částkou představující 11 % ze ze stoprocentního honoráře, stanoveného ze započítatelných nákladů stavby (pro pozemní a inženýrské stavby) a 7 % u technologických staveb. Zásadní však je, že toto procento je uvažováno na výkon ATD a výkon ITD je nově zařazen mezi výkony zvláštní (nadstandardní). Při jeho určení bych vycházel z předchozího rozdělení z hlediska pracnosti, tedy v poměru 1/4 a 3/4. V podstatě došlo z důvodu zařazení ITD do zvláštních výkonů (dříve základních výkonů) ke zvýšení celkové ceny díla – honoráře.

V přepočtu stavební dozor stojí cca 1000 Kč za jednu návštěvu stavby.

Štítky:

Posted 1.Červenec.2008 by admin in category Dům a zahrada, Ostatní

8 thoughts on “Kolik stojí stavební dozor

 1. RNDr. Iveta Haberlandová

  Co v případě, že stavební dozor nekontroluje stavební denník, nedělá zápisy a nehájí zájmy investora?
  Jak postupovat? Je možné se obrátit na příslušnou komoru?
  Děkujeme za zodpovězení dotazu.

  Reply
 2. admin

  V tom případě doporučuji se obrátit na advokáta, vypovědět smlouvu a uzavřít novou smlouvu s jiným stavebním dozorem.

  Reply
 3. Milan Vrabec

  K výše uvedeným komentářům:

  Je třeba rozlišovat, zda se dozorem míní “stavební dozor” dle Stavebního zákona a nebo jestli se jedná o “technický dozor stavebníka” (TDS), (dříve “investora” tedy TDI). Stavební dozor odpovídá za soulad stavby s projektovou dokumentací (dle Stavebního zákona), Technický dozor hájí zájmy investora dle podepsané smlouvy (mandátní,dohoda o provedení,…). Stavební dozor můžete dohnat k odpovědnosti například přes stavební úřad, pokud se prokáže, že stavba se stavebním dozorem není v souladu s projektem. Technický dozor Vám odpovídá na základě podepsané smlouvy a v případě sporu se pravděpodobně bude jednat o občansko/obchodně právní záležitost. Obecně platí, že ve stavebnictví je třeba neustále a na všech úrovních provádět kontroly, kontroly a kontroly, nedůvěra je vždy na místě. Předejít zklamání je možné zjištěním důvěryhodných informací o každém Vašem dodavateli (projekt, stavba, dozor,…). Požadujte reference a kontakty na již uspokojené zákazníky, jeďte se podívat, co již dotyčný vykonal.

  Stavební dozor může dělat člověk s praxí a odborným vzděláním. Technický dozor může dělat každý, je to volná živnost (bohužel), a proto to tak vypadá.

  V praxi se dost často uplatňuje, čím víc ušetřím na přípravě a dozoru, tím víc zaplatím právníkovi.

  A ze všeho nejlepší, nejrychlejší, nejlacinější a nejproduktivnější je nechat si stavební dozor doporučit od dodavatele stavby. To je potom 100% záruka, že Vás při výstavbě nikdo neobere.

  Ceny jsou individuální, většinou vám dozor bude schopen vypracovat cenovou nabídku na konkrétní akci. Nabídka by měla vycházet z časové náročnosti (záleží tedy nejen na objemu zakázky, ale i na způsobu výstavby).

  Technický dozor stavebníka:
  Hodinová sazba: cca 500Kč/hod (+/-150Kč)
  Procento z ceny např.u zateplení panelového domu: 1,2-1,5%
  Procento z ceny např. u hrubé stavby RD: 1,5-2%
  Procento z ceny např. u celého RD: 2,5-4%

  Stavební dozor:
  cca o 1-1,5% více než Technický dozor.

  Milan Vrabec

  Reply
 4. Milta.M.

  Vážení,naše SVJ uvažuje měnit okna za plastová v celkové hodnotě cca 4,5 mil Kč.Můžete mi sdělit kolik by stál autorský dozor?Díky za informaci.Nejsem odborník stavař a tak se omlouvám za možná příliš laickou otázku.

  Reply
 5. Karel

  Vcelku bych se vším souhlasil, až na to doporučení, že nejlepší atd., atd. je nechat si doporučit stavební dozor (TDS) od dodavatele (snad zhotovitele, pane kolego ?!) stavby. To není vhodné – nezávislý stavební dozor (TDS) si platí objednatel (stavebník, investor) a tedy ZEJMÉNA v jeho prospěch by měl dozor pracovat !!! Žádné blízké vazby mezi zhotovitelem stavby a dozorem, v tom případě je totiž otázkou, co, jak a koho bude dozor vlastně kontrolovat ! A pozor zejména na nabídku zhotovitele “my vám přes nás zajistíme stavební dozor”, rozuměj svého známého, kamaraáda apod. To je úplně špatně, dozor musí být “pes”, který cení zuby zásadně ve prospěch stavebníka/investora !!!

  Reply
 6. Dvořáková

  Dobrý den,
  nikde jsem se nedočetla kolik a za jakých podmínek účtuje TDI (pokud je plátcem) DPH ? Je to jenom 21% nebo v některých případech(např.objekty k bydlení) 15% ? Děkuji za odpověď. Dvořáková

  Reply
 7. Barbora

  Z vlastní zkušenosti nedoporučuji, aby zhotovitel (dodavatel stavby) doporučil TDI nebo naopak. Nám námi vybraný TDI doporučil zhotovitele a dopadlo to tak, že TDI “kopal” více za zhotovitele než za nás. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby TDI dostal za dohození zakázky od zhotovitele “všimné” a podle toho se taky pak chová.

  Reply

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*