Červenec 1

Kolik stojí emise

Kolik stojí Emise : V níže uvedené tabulce naleznete průměrné ceny Emisí:


EMISE
neřízené motory

315 Kč

řízené katalyzátory

375 Kč

diesel, traktory

650 Kč

Category: Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí STK

Orientační ceny vybraných služeb


 • Pravidelná technická prohlídka – motocykl : 200-300 Kč
 • Pravidelná technická prohlídka – osobní vůz : 500-600 Kč
 • Pravidelná technická prohlídka – nákladní automobil : 1000-1200 Kč
 • Opakovaná technická prohlídka : 150-300 Kč
 • Evidenční kontrola : 200-400 Kč
 • Náhradní známka, opis protokolu : 50-80 Kč
Category: Domácnost, Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí sud piva


Kolik stojí sud piva : Cena za sud piva je rozličná – záleží na objemu. Orientační cena zapůjčení přenosného výčepu je :

ceník půjčovného:
800,- vratná kauce
200,- 1 den
450,- víkend

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí sud piva

Category: Ostatní, Zábava
Červenec 1

Kolik stojí střecha


Kolik stojí střecha : Po stavebnětechnickém průzkumu na místě samém se stanovuje cena v závislosti na stavu stávající krytiny, na druhu navržené kompozice, na stavu ostatních prvků na střeše, na dostupnosti a poloze střechy. Náklady se podělí plochou střechy a pohybují se v rozmezí od 180 Kč/m2 do 800 Kč/m2.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí střecha

Červenec 1

Kolik stojí rozvod

Kolik stojí rozvod:

 1. úhrada soudního poplatku za rozvod manželství stojí 2.000 Kč (sazba poplatku se zvyšuje o 5.000 Kč za každou nemovitost, která je předmětem vypořádání, pokud se jedná o movité věci, je to částka 1.000 Kč
 2. návrh na svěření dítěte do péče – sepsání základního návrhu stojí 1.000 – 2.000 Kč
 3. kvalitně sepsaná dohoda o vypořádání společného jmění vás vyjde na 1.500 – 3.000 Kč

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí rozvod

Category: Domácnost, Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí rovnátka

Kolik stojí rovnátka : Cena rovnátek je velmi různorodá a záleží jestli se jedná o trvalé nebo nasazovací rovnátka. Za první typ se připravte na cenu kolem 15 tis. včetně všech prací. Za nasazovací rovnátka je cena nižší – okolo 6 tis.

Většina zdravotních pojišťoven přispívá na rovnátka, tak se nezapomeňte informovat. Byla by škoda toho nevyužít.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí rovnátka

Category: Děti, Ostatní, Zdraví
Červenec 1

Kolik stojí plyn


Kolik stojí plyn : Cena plynu pro maloodběratele a domácnosti se spotřebou do 63MWh/rok je cena 1059,8Kč/MWh pro rok 2012.

Proč MWh, když chci kubíky?

Plynárny fakturují za plyn v megawatthodinách (MWh), ale plynoměr většinou spotřebu měří m3, tedy kubík.

Výpočet spotřeby není tak složitý. MWh se vynásobí spotřebovaným objemem v m3.

Tato hodnota se v průměru pohybuje kolem 10,5 kWh/m3.

Pokud tedy spotřebujete například 200 kubíků plynu, pak vám vyfakturují 2,1 MWh (200 m3 x 10,5 kWh / 1000).

Cena za 1kWh je tedy okolo 1Kč.

Cena 1mWh je tedy okolo 1000Kč.

S každým účtem Vám dodavatel také poskytuje informace o spotřebovaných kWh a m3, z čehož lze vycházet při výběru jiného poskytovatele, který by mohl být pro Vás výhodnější.

Nebojte se dodavatele kontaktovat, určitě Vám poradí, neptejte se jich však kdo je nejlepší, ve většině případu dostanete lživou odpověď.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí plyn

Category: Domácnost, Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí prevenar

Kolik stojí Prevenar : Prevenar stojí kolem 2000,-Kč, každá pojišťovna něco uhradí, zkuste se tedy podívat na příspěvek na stránkách pojišťoven nebo níže :

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí prevenar


Vakcína Prevenar je na základě vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem od 1.1.2007 určena bezplatně dětem do 5-ti let věku se zdravotními indikacemi uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky, (tato úhrada je ze státního rozpočtu).

Všechny zdravotní pojišťovny navíc poskytují příspěvek na očkování proti pneumokokovým infekcím také pro zdravé děti, a to ze svých preventivních fondů.

Doporučujeme rodičům kontaktovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a dotázat se na konkrétní podmínky úhrady.

Následující zdravotní pojišťovny přispívají na vakcínu Prevenar ze svých preventivních fondů:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje z fondu prevence, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, příspěvek na vakcínu Prevenar ve výši 500,- Kč ročně dětem od 1 roku věku.
Další informace k postupu na www.vzp.cz

217 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance poskytuje z fondu prevence, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, příspěvky na vakcínu Prevenar ve výši 4 000,- Kč dětem do 5 let. Tuto částku lze navýšit v rámci dalších programů (bonus 300 Kč + x Kč dle délky pojistného vztahu – u dětí narozených v tomto roce – 300 Kč). Celkem lze tedy získat příspěvek na vakcínu Prevenar ve výši 4 600,- Kč u nejmenších dětí.
Další informace k postupu na www.zpma.cz

207 Oborová  zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna poskytuje z fondu prevence, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, příspěvek na vakcínu Prevenar ve výši 1 000,- Kč ročně. Další příspěvek na očkování v rámci kreditního systému ve výši 500,- Kč může čerpat novorozenec, který se narodil v průběhu roku 2008 matce, pojištěné u OZP.
Další informace k postupu na  www.ozp.cz

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna poskytuje z fondu prevence, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, příspěvek na vakcínu Prevenar ve výši 1 200,- Kč ročně pro děti od 2 měsíců do 5 let.
Další informace k postupu na www.rbp-zp.cz

222 Česká národní zdravotní pojišťovna
Příspěvek na vakcínu Prevenar, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, činí 1 500 Kč.
Další informace k postupu na www.cnzp.cz

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Zdravotní pojišťovna MV ČR poskytuje příspěvek na vakcínu Prevenar, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, ve výši 1 000,- Kč ročně, pokud jsou oba rodiče registrováni u téže ZP nebo se jedná o matku samoživitelku.
Další informace k postupu na www.zpmvcr.cz

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZP Škoda poskytuje příspěvek na vakcínu Prevenar, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, ve výši 800,- Kč pro dítě ve věku od 1-5 let (rok narození 2003 – 2007). Pro děti 0-1 rok, kterým byla aplikována očkovací látka po 1.5.2008 se poskytuje příspěvek ve výši 700,- Kč.
Další informace k postupu na www.zpskoda.cz

205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
HZP poskytuje příspěvek na vakcínu Prevenar, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, ve výši 1 500,- Kč ročně, pokud jsou oba rodiče registrováni u téže ZP. V ostatních případech činí příspěvek 500 Kč.
Další informace k postupu na www.hzp.cz

201 Vojenská zdravotní pojišťovna
VoZP poskytuje od 1.7.2008 příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním. Pojišťovna poskytne příspěvek na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ani v rámci povinných očkování hrazených ze státního rozpočtu ve výši do 500,- Kč těm pojištěncům, kteří v průběhu roku nečerpali příspěvek na očkování z jiného programu rozšířené zdravotní péče.
Další informace k postupu na www.vozp.cz

227 Zdravotní pojišťovna Agel
Zdravotní pojišťovna Agel poskytuje z fondu prevence, mimo případy plně hrazené ze státního rozpočtu, příspěvek na vakcínu Prevenar ve výši 1000,- Kč.
Další informace k postupu na www.zpagel.cz

Category: Ostatní, Zdraví
Červenec 1

Kolik stojí potrat

Kolik stojí potrat : Ceny potratu se liší v závislosti na zdravotním zařízení a na délce těhotenství. Cena interupce se většinou pohybuje v rozmezí 2000 – 4500 Kč včetně poplatku za vyšetření před zákrokem.

Vhodné je provést interupci co nejdříve. Pokud se těhotenství zjistí do 6 týdne, jedná se o tzv. miniinterupci, která je šetrnější a méně finančně náročná.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí potrat

Category: Děti, Ostatní, Zdraví
Červenec 1

Kolik stojí pohřeb

Kolik stojí pohřeb : Ceny za pohřeb se můžou velmi lišit od 10 tis. po statisícové sumy. Pokud potřebujete levnější pohřeb, zvolte cirkevní obřad, který vás bude stát nejspíše do 2500 Kč.


Níže naleznete přibližnou cenu za jednotlivé výdaje.

Položka Cena
civilní řečník od 400 Kč
pronájem obřadní síně od 700 Kč
stálá výzdoba – zeleň od 200 Kč
provoz chladící místnosti od 1300 Kč
pronájem katafalku od 50 Kč
smuteční štít od 50 Kč
smuteční hudba od 300 Kč
příjem oblečení zemřelého od 50 Kč
tisk parte – 30ks okolo 400 Kč
dovoz květin od 200 Kč
zpopelnění od 1350 Kč
rakev od 1800 Kč
vybavení rakve okolo 650 Kč
urna 1000 Kč
vybavení náležitostí pro převoz od 400 Kč
zapůjčení věnce a stálé výzdoby od 150 Kč
oblékání, uložení a úprava zemřelého od 850 Kč
převoz rakve do 6km okolo 200 Kč
převoz do krematoria – 40km 800 Kč
nakládání, skládání – jeden úkon okolo 55 Kč
služební stejnokroj zaměstnance pohřební služby 40 Kč
úkony zaměstnanců 150 Kč
řízení pohřb od 500 Kč
převoz urny a její uskladnění od 100 Kč
květiny od 2000 Kč

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí pohřeb

Category: Ostatní, Zdraví
Červenec 1

Kolik stojí pes

Kolik stojí pes : Cena psů je velmi různá od těch, které dostanete zadarmo až po stovky tisíc u šampiónů. Levnější jsou psi bez PP tj. ti, které nemají průkaz původu.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí pes

Category: Zvířata
Červenec 1

Kolik stojí marihuana / konopí


Kolik stojí marihuana / konopí : Průměrná cena marihuany se u nás pohybuje kolem 200 korun za gram. Výrobní cena se přitom pohybuje přibližně kolem 70 korun. (prodej a nákup sušené marihuany je trestný čin).

Dnes lze již legálně zakoupit semínka. 3 semínka Vás příjdou cca na 700Kč. Cena kolísá s typem a kvalitou dané sazenice, která má různou úrodu, ale také různý obsah THC – tedy látky, pro kterou se marihuana pěstuje.

Pěstovat konopí (marihuanu) na území ČR není trestným činem. Rostlina se stává drogou až po usušení, přičemž jeho prodej a přenos již trestným činem je. Tudíž nesmíte rostlinu distribuovat. Používat ji pro své účely, v malém množství (to je sporné, jedná se totiž o 2-3 sazenice, přičemž pokud jedna přesahuje určité rozměry, dělí se na dvě), není trestné. Prodávat (přenášet) se smí nenasušená, nebo ve formě sazenic.

Doporučujeme se o současné situaci a pravidlech užívání, či pěstování marihuany, ujistit na stranách zákoníku ČR.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí marihuana

Červenec 1

Kolik stojí LPG

Kolik stojí LPG :


Cena přestavby na LPG se líší dle vozu, přibližné ceny jsou :

Karburátorové vozy cca  11.500 – 13.000 Kč

Jednobodové vstřikování (např. MONO BOSCH) kolem 15.000 – 19.000Kč

vícebodový vstřik benzínu (Mpi,…) 17.000 – 23.000Kč

Sekvenční vstřikování LPG od 27.000 do 32.000Kč (vše za 4 válcové verze)

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí LPG

Category: Ostatní, Sport
Červenec 1

Kolik stojí euro

Kolik stojí Euro : Cena eura se mění neustále a proto pro její přesnou hodnotu vůči české koruně klikněte na tento odkaz.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí Euro

Category: Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí kubík vody

Kolik stojí kubík vody pro rok 2014:

 • Cena SmVaK: vodné 38,04 Kč/m3, stočné 35,05 Kč/m3, celkem 73,09 Kč/m3
 • Ostrava – vodné 36,23 Kč/m3, stočné 37,58 Kč/m3, celkem 73,81 Kč/m3
 • Pardubice – vodné 35,20 Kč/m3, stočné 44,80 Kč/m3, celkem 80 Kč/m3
 • Hradec Králové – vodné 41,72 Kč/m3, stočné 43,83 Kč/m3, celkem 85,55 Kč/m3
 • Brno – vodné 33,73 Kč/m3, stočné 37,21 Kč/m3, celkem 70,94 Kč/m3
 • Praha – vodné 43,84 Kč/m3, stočné 32 Kč/m3, celkem 75,84 Kč/m3

Pro další informace nás kontaktujte na e-mail.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí kubík vody

Category: Domácnost, Ostatní
Červenec 1

Kolik stojí kastrace

Kolik stojí kastrace : Cena kastrace je velmi různorodá, záleží na zvířeti na kterém se provádí. Jiná cena kastarace je samozřejmě u psa a jiná u koně. Ceny se pohybují od 1.500 Kč do 10.000 Kč. Zvíře většinou během dne přivezete ke zvěrolékaři a večer si jej odvezete domů. Nejběžnější je samozřejmě kastrace psů a fen, případě koček a kocourů.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí kastrace

Category: Ostatní, Zvířata
Červenec 1

Kolik stojí interupce

Kolik stojí interupce : Ceny interupce se liší v závislosti na zdravotním zařízení a na délce těhotenství. Cena potratu se většinou pohybuje v rozmezí 4 000 – 6 000 Kč včetně poplatku za vyšetření před zákrokem.


Vhodné je provést interupci co nejdříve. Pokud se těhotenství zjistí do 6 týdne, jedná se o tzv. miniinterupci, která je šetrnější a méně finančně náročná.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí interupce

Umělé ukončení těhotenství je zákrok, kterým se zabraňuje dalšímu vývoji plodového vejce. Přestože patří mezi metody plánovaného rodičovství, jde o metodu, jejíž frekvence by se měla stále snižovat širokým používáním antikoncepčních metod.
V České republice řeší umělé ukončení těhotenství zákon č. 66 z roku 1986. Tímto zákonem se Česká republika řadí mezi země s liberální potratovou legislativou. Těhotenství je možné ukončit u ženy, která o to požádá, do 12 týdnů bez udání zdravotního důvodu nebo ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen život nebo zdraví ženy nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. Po uplynutí 12 týdnů lze uměle ukončit těhotenství, je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo je plod neschopen života. Z genetické indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.
Umělé ukončení těhotenství podléhá povinnému hlášení. Výkon se provádí ve zdravotnických zařízeních a v průběhu krátkodobé hospitalizace. Technika výkonu se liší podle délky trvání těhotenství:
Do 8. týdne těhotenství se provede miniinterupce, která spočívá v odsátí plodového vejce.
Od 8. do 12. týdne se odstraňuje plodové vejce kyretáží.
Od 12. do 24. týdne se aplikují lokálně nebo celkově prostaglandiny a po vypuzení plodového vejce se provede revize dutiny děložní tupou kyretou.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí interupce

Category: Ostatní, Zdraví
Červenec 1

Kolik stojí dům

Kolik stojí dům : Ceny domů se velmi různí. U starších domů hraje hlavní roli stav a lokalita a cena se může pohybovat od několika set tisíc až k desítkám miliónům v zahraničí. Novostavba se dá pořídit za cenu pozemku (cca 200-2500 Kč/m2), cenu betonové desky (od 260 tis.) a následně ceny samotného domu (od 1,5 mil. Kč). Samozřejmě cena novostavby může jít taktéž do desítek či stovek miliónů.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí dům

Červenec 1

Kolik stojí dobírka

Kolik stojí dobírka : Dobírka s českou poštou vás bude stát cenu za balík + 12 Kč za dobírku. V internetovém obchodě si vždy cenu zkontrolujte. Obchody si účtují ještě kromě poštovného i balné a někdy může takto doprava stát i o desítky korun více.


Nacházíte se na stránce : Kolik stojí dobírka

Červenec 1

Kolik stojí dítě


Kolik stojí dítě :

Dítě do 6 let života cca 85 000 Kč / rok

Dítě do 15 let života cca 130 000 Kč / rok

Student do 19 let života cca 270 000 Kč / rok

Celkem vás tedy dítě vyjde zhruba na 2 760 000 Kč do dospělosti.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí dítě

Červen 30

Kolik stojí dálniční známka


Kolik stojí dálniční známka : Na poštách a čerpacích stanicích se prodávají dálniční kupony (známky) na rok 2014. Jejich platnost je 13 měsíců, tj. do 31. ledna 2015.

Typ dálniční známky Cena
Osobní vozy do 3,5 tun
Roční 1500
Měsíční 440
Desetidenní 310
Vozy nad 3,5 tuny
Roční mýtné
Měsíční mýtné
Desetidenní mýtné

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí dálniční známka

Category: Ostatní, Sport, Zábava
Červen 30

Kolik stojí benzín

Kolik stojí benzín : Ceny benzínu jsou určovány výstupními cenami rafinérií, k nimž si připočítávají své marže distributoři a prodejci pohonných hmot. Podle vzájemné dohody prodávají všechny rafinérie v Evropské unii své produkty za stejnou cenu, stanovovanou na komoditní burze v Rotterdamu.


Litr benzínu dnes  (17. 1. 2014) stojí okolo 36.17 Kč.

Graf cena a aktuální průměrnou cenu naleznete na stránkách firmy CCS.

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí benzín

Category: Ostatní, Sport, Zábava
Červen 30

Kolik stojí antikoncepce

Kolik stojí antikoncepce : Velmi důležitým parametrem u antikoncepce je její spolehlivost. Hodnotí se nejčastěji podle tzv. Pearl indexu, vyjadřujícího, ke kolika nežádoucím otěhotněním došlo u sta žen používajících daný typ antikoncepce po dobu jednoho roku. Čím je tedy Pearl index nižší, tím je metoda spolehlivější.


Cena antikoncepce
Metoda Pearl index Cena
Žádná (mladá žena) 80 – 90 0 Kč
Žádná (věk 40 let) 40 – 50 0 Kč
Výpočet neplodných dnů 14 – 40 0 Kč
Měření bazální teploty 3 – 20 0 Kč
Přerušovaná soulož 6 – 17 0 Kč
Spermicidní přípravky 4 – 25 150 – 500 Kč / balení
Mužský kondom (prezervativ) 2 – 15 od 10 Kč / ks
Kombinovaná hormonální antikoncepce 0,1 – 3 200 – 600 Kč / 3 měs.
Nitroděložní tělísko 0,2 – 2 od 500 Kč / 5 let
Depo-Provera (injekce) 0,03 – 1 150 Kč / 3 měs.
Mirena (nitroděložní system) 0,02 – 0,2 6 000 Kč / 5 let
Podkožní implantáty 0 – 0,07 6 500 Kč / 5 let

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí antikoncepce

Category: Sport, Zdraví
Červen 30

Kolik stojí svatba


Kolik stojí svatba :

Záleží samozřejmě na velikosti svatby tj. na počtu pozvaných hostů.

Průměrné ceny :

Pronájem prostorů a poplatky cca 5 000 – 10 000 Kč

Hostina cca 1 000 Kč / host

Cukroví, výslužka a dort cca 8 000 Kč.

Svatební kytice a její cena se samozřejmě odráží ve vašem vkusu a požadavcích, lidé však nejčastěji utrácejí za svatební kytice v rozmezí od 1 500 – 3 000 Kč.

Continue reading

Červen 30

Kolik stojí právník

Kolik stojí právník :

Možnosti, jak sjednat honorář advokáta, jsou odměna smluvní, vycházející většinou z hodinové sazby advokátní kanceláře nebo z hodnoty věci, anebo tzv. odměna mimosmluvní, která je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.


Smluvní odměna podle hodinové sazby je dána výší sazby a časovou náročností poskytnutých právních služeb. Výše sazby bývá přímo úměrná zkušenostem a úspěšnosti, tedy i jménu a popularitě advokáta. Sazby začínají na 500 Kč, ale renomované advokátní kanceláře požadují i 5 000 Kč za hodinu. Delší spor se tedy může pěkně prodražit!

Smluvní odměna pevnou částkou za kompletní vyřízení celé záležitosti je výhodná v tom, že už na začátku bude klient vědět, kolik zaplatí advokátovi bez ohledu na další vývoj sporu a jeho délku. Například v rozvodovém řízení se dá často těžko odhadnout, jak dlouho potrvá, a tento typ odměny tedy může být pro klienta nejlevnější.

¨Nacházíte se na stránce : Kolik stojí právník


Category: Ostatní
Červen 30

Kolik stojí advokát

Kolik stojí advokát :

Možnosti, jak sjednat honorář advokáta, jsou odměna smluvní, vycházející většinou z hodinové sazby advokátní kanceláře nebo z hodnoty věci, anebo tzv. odměna mimosmluvní, která je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Smluvní odměna pevnou částkou za kompletní vyřízení celé záležitosti je výhodná v tom, že už na začátku bude klient vědět, kolik zaplatí advokátovi bez ohledu na další vývoj sporu a jeho délku. Například v rozvodovém řízení se dá často těžko odhadnout, jak dlouho potrvá, a tento typ odměny tedy může být pro klienta nejlevnější.

Smluvní odměna podle hodinové sazby je dána výší sazby a časovou náročností poskytnutých právních služeb. Výše sazby bývá přímo úměrná zkušenostem a úspěšnosti, tedy i jménu a popularitě advokáta. Sazby začínají na 500 Kč, ale renomované advokátní kanceláře požadují i 5 000 Kč za hodinu. Delší spor se tedy může pěkně prodražit!

Nacházíte se na stránce : Kolik stojí advokát

Category: Ostatní