Březen 5

Z čeho vychází cena elektřiny?

Jaké složky utváří koncovou cenu měsíčních poplatků za poskytování elektřiny?

Cenu elektrické energie tvoří dvě veličiny – Cena silové elektřiny a regulovaná platba za dopravu elektřiny.

1. Cena silové elektřiny, tato se vypočítává ze trojice položek:

  • Pevně stanovená měsíční cena
  • Cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
  • Cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)

2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny, která je určena tzv. Pevnou cenou distribuce.

Pevná cena distribuce se skládá:


  • Měsíční plat za příkon
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve VT
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve NT
  • Cena systémových služeb
  • Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)


Posted 5.Březen.2013 by admin in category Domácnost

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*